Māori Themes from the Cycle 5 Academic Audits of Aotearoa New Zealand Universities

Publication type: 
Reports & Publications
Cycle 5 Audits
Publication date: 
November 2021

Ko tā tēnei pūrongo he whakatewhatewha i ngā kaupapa Māori i puta i ā Te Pokapū Kounga Mātauranga (AQA) pūrongo mō te Hurihanga tuarima o te Arotakenga Mātauranga. E mātua arohia ana ngā wāhanga e kōrerotia ana te Māori i ngā Pūrongo Arotake, tae atu anō hoki ki ngā kupu whakamihi, ngā kupu whakaū, me ngā tūtohunga (CARs), mā tētahi tirohanga ki te ao Māori, otirā, ki Te Tiriti o Waitangi.

This report examines Māori themes that emerged from AQA’s Cycle 5 Academic Audit Reports. It focuses on references to Māori in the text of the Audit Reports and the commendations, affirmations and recommendations (CARs), from a te ao Māori and Te Tiriti o Waitangi lens.
 
Written by Hana Meinders-Sykes and Tiana Mihaere 
Attachment: